Search

Мярка 7.2 – МИГ „Тутракан – Сливо поле“

Решение за определяне стойността на разхода ... 17/03/2021 г.


Извършване на строителни работи на обекти на територията на Община Сливо поле по проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по пет обособени позиции ... 09/03/2021 г.


Решения за определяне на разхода ... 14/09/2020 г.

Решение за избор на изпълнител.


„Извършване на строителни работи на обекти на територията на Община Сливо поле по проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по пет обособени позиции“ ... 02/09/2020 г.


Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по четири обособени позиции“„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по четири обособени позиции ... 02/09/2020 г.


Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на проектни предложения по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и консултантски услуги свързани с управлението на проекти, по пет обособени позиции“„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на проектни предложения по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и консултантски услуги свързани с управлението на проекти, по пет обособени позиции  ... 25/08/2020 г.


 

Web design & SEO by Zashev