Search

Здравеопазване

Системата на здравното обслужване на Община Сливо поле включва следните здравни услуги предлагани на населението:

·     Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика - 3;  

·     Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – 5;

·     Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – групова практика – 2;

·     Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика - 3;  

·     Център за спешна медицинска помощ – Сливо поле

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ЗВЕНО "МИЛОСЪРДИЕ"

Съобщение относно разкритата социална услуга Домашен помощник към звено Милосърдие ... 18/08/2014

Web design & SEO by Zashev