Search

Проекти ПРСР

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
МЯРКА 321

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА RSE1172 СТАМБОЛОВО-КОШАРНА И RSE1130 ЮДЕЛНИК-БОРИСОВО

Уведомление за инвестиционно намерение

 

Подписан договор № 18/321/01303 от 27.11.2012 г.

 

 
МЯРКА 322

 

Рехабилитация на уличното осветление на територията на община Сливо поле   

ДОГОВОР № 18/322/00409/20.12.2010 год.   

ПРИКЛЮЧЕН ПРЕЗ ЮЛИ 2012 г.

Web design & SEO by Zashev