Search

Център за социална рехабилитация и интеграция "Здравец", с. Ряхово


Адрес: с. Ряхово, ул.”Бачо Киро”,  № 2а

тел. 08133 2559

e-mail: csri_rqhovo@abv.bg

 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и хора с увреждания е  комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване и организация на свободното време и личните контакти, чрез организиране на екскурзии, семинари, посещения на театрални постановки и други.

Центърът предлага специализирано оборудване и обзавеждане, като осигурява и включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, в зависимост от конкретните потребности на потребителите.

Предлага се и  транспортна услуга-придвижване на трудно подвижните потребители от дома до ЦСРИ и обратно; транспортиране до здравно заведение в гр.Русе.

Осъществява се и мобилна рехабилитация в дома на потребителя и домашни посещения от социален работник и рехабилитатор.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

ЦСРИ “Здравец” , с. Ряхово е комплекс от социални услуги, насочени към осигуряване на възможности за социално включване.

Основни цели на работата на екипа, предоставящ услугата  ЦСРИ “Здравец” са:

1. осигуряване на включваща, приемаща, стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори;

2. създаване на оптимални условия за корекционно – компенсаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;

3. оказване на подкрепа на лицата и техните семейства.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 

Потребители на услуги в ЦСРИ “Здравец” са възрастни хора и лица с увреждания над 18 години

 

КАПАЦИТЕТ НА ЦСРИ „ЗДРАВЕЦ“

35 места

 

НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

В  ЦСРИ се реализират следните форми на работа:

1. стационарно обслужване – в сградата на ЦСРИ;

2. изнесено обслужване – по домовете на потребителите;

3. мобилно обслужване – посещения от мултидисциплинарния екип по домовете на потребителите.

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

1. социална работа – групова и индивидуална;

2. информационно – консултантска дейност;

3. психологическа подкрепа;

4. рехабилитационна дейност

5. трудотерапия – занимателна, битова и арттерапия;

6. организиране на свободното време;

7. информационна дейност;

8. административно–техническо обслужване на потребителите;

9. работа с близките на потребителите;

10. социален транспорт.

 

ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Музикални занятия – възприемане на музикални изпълнения, създаване на навик да се слуша музика и да се пее, успокояване и релаксация чрез слушане, изпълняване на любими песни; организиране на певчески самодейни групи.

Клубове по интереси:

„Земя - градина и цветя” – придобиване на определени базови понятия, като засаждане на цветя и оформяне на зелени кътове, измерване, мярка, форми и цветове. Многобройните дейности като работа с различни инструменти, които имат за цел да запознаят лицата с инструментите и тяхната употреба.

 „Готварство” – придобиване и възстановяване на загубени навици и създаване на нови, съобразно физическите изменения.

 „Занимания с изкуство”- усвояване на различни техники - декупаж, рисуване с бои, практикуване на авторство чрез творчество и развиване на креативния потенциал на всеки един потребител.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ:

 

1.Трудотерапия:

- Функционална трудотерапия:

- Занимателна трудотерапия;

– поддържане на личните интереси и общуване чрез хоби или арттерапия /четене и писане, конструктивна дейност/.

 1. Музикотерапия:

   –певческа група – слушане на музика, пеене на любими песни, изяви на концерти и фестивали съвместно с групите на читалището в с.Ряхово.

 1.  Психологическо консултиране - Акцент в този тип програми е обучението на потребителите в умения за:
  • разрешаване на конфликти;
  • справяне с емоционални кризи;
  • предоставяне на информация за функционирането на психичния апарат в норма и патология;
  • здравословно хранене, диети и др.;

 

 1. Рехабилитация – назначаване комплекс от двигателни упражнения за постигане и формиране на правилен стоеж и укрепване на мускулатурата, развитие на рефлексите и равновесие, развитие на пъргавина, ориентация и гъвкавост, възстановяване на двигателни функции.

- кинезитерапия – ЛФК, спомага за подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване. Развива и подобрява фината моторика.

 МОБИЛНИ УСЛУГИ:

-  предоставяне на социални услуги в дома на потребителя:

- рехабилитация в дома на потребителя - рехабилитация след предписан от лекар комплекс от упражнения за раздвижване след преживяна травма, заболяване или инсулт;

- измерване на кръвно налягане, измерване на кръвна захар, консултации, свързани с общото здравословно състояние;

- транспортиране от дома до социалната услуга, здравно заведение или друго и обратно в дома.

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ:

 • Информиране и консултиране - съдействие при подаване на документи по ППЗСП и ЗИХУ, съдействие при кандидатстване и отпускане на помощни средства или друго.

 

График за предоставяне на социалните услуги:

Графиците за предоставяне на социални услуги по дейности, групи, часове и специалисти се плануват ежемесечно и ежеседмично, което е отразено в Месечна форма за планиране и отчитане на груповата и индивидуална работа на специалистите с потребителите.

 

Работно време на ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово

 

Всеки ден от 8,00 ч. до 12,00 ч.

от 13,00 ч. до 17,00 ч.

 

Работа с потребители:

Понеделник - от 13,00 ч. до 16,00 ч.

Вторник – от 9,00 ч. до 12,00 ч. – от 13,00 ч. до 16,00 ч.

Сряда - от 9,00 ч. до 12,00 ч. – от 13,00 ч. до 16,00 ч.

Четвъртък - от 9,00 ч. до 12,00 ч. – от 13,00 ч. до 16,00 ч.

Петък - от 9,00 ч. до 12,00 ч. – от 13,00 ч. до 16,00ч.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 1. Необходими документи:
 • Заявление до директора на ДСП по настоящ адрес (Приложение № 1);
 • Към заявлението се прилагат следните документи:
 • документ за самоличност (за справка);
 • копие на епикриза и/или Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако има такова);

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет

 

Web design & SEO by Zashev