Search

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

към

Общински съвет – Сливо поле,

мандат 2023/2027 г. 

 

  • Постоянна комисия по финанси и икономическо развитие (икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти):

      

Председател:                Илвенур Ибрахимов Махмудов

       Членове:                 Бехайдин Юсню Исуф

                                        Живко Драганов Желев

                                        Стоил Маринов Ясенов

                                        Шенол Ахмедов Исмаилов

                                        Павел Димитров Георгиев                                    

  Айдън Зюлкяров Ахмедов

 

  • Постоянна комисия по общинска собственост и комунална дейност (общинска собственост, комунална дейност, законност и обществен ред):

      Председател:    Ивелина Йорданова Василева 

      Членове:            Красимир Великов Симеонов

                                 Георги Йорданов Георгиев

                                 Осман Ремзиев Юсеинов

                                 Илвенур Ибрахимов Махмудов

                                 Павел Димитров Георгиев  

                                        ГВелизар Маринов Ясенов

 

  • Постоянна комисия по хуманитарни дейности (здравеопазване, образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта):

      Председател:  Антоанета Любенова Василева

      Членове:          Гьокбен Сезгин Айваз

                               Осман Ремзиев Юсеинов

                               Бехайдин Юсню Исуф

                               Антон Данаилов Пенчев

                               Айдън Зюлкяров Ахмедов

                              Селяйдин Гюнер Осман

 

  • Постоянна комисия по КПК:

 

        Председател:      Стоил Маринов Ясенов

Членове:         Ивелина Йорданова Василева

                        Осман Ремзиев Юсеинов

                        Антон Данаилов Пенчев 

                              Велизар Маринов Ясенов

                              Селяйдин Гюнер Осман

                              Гьокбен Сезгин Айваз

Web design & SEO by Zashev