Search

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

към

Общински съвет – Сливо поле,

мандат 2023/2027 г. 

 

  • Постоянна комисия по финанси и икономическо развитие (икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти):

      

Председател:                Илвенур Махмудов

       Членове:                 Бехайдин Исуф

                                        Живко Желев

                                        Стоил Ясенов

                                        Шенол Исмаилов

                                        Павел Георгиев                                    

 Айдън Ахмедов

 

  • Постоянна комисия по общинска собственост и комунална дейност (общинска собственост, комунална дейност, законност и обществен ред):

      Председател:    Ивелина Василева 

      Членове:            Красимир Симеонов

                                 Георги Георгиев

                                 Гюнайдън Мустафов

                                 Илвенур Махмудов

                                 Павел Георгиев  

                                        Велизар Ясенов

 

  • Постоянна комисия по хуманитарни дейности (здравеопазване, образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта):

      Председател:  Антоанета Василева

      Членове:          Гьокбен Айваз

                               Гюнайдън Мустафов

                               Бехайдин Исуф

                               Антон Пенчев

                               Айдън Ахмедов

                               Селяйдин Осман

 

  • Постоянна комисия по КПК:

 

        Председател:     Стоил Ясенов

Членове:        Ивелина Василева

                       Гюнайдън Мустафов

                       Антон Пенчев 

                             Велизар Ясенов

                             Селяйдин Осман

                             Гьокбен Айваз

Web design & SEO by Zashev