Search

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

към

Общински съвет – Сливо поле,

мандат 2019/2023 г. 

 

  • Постоянна комисия по финанси и икономическо развитие (икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти):

       Председател:    Валентин Васков Джамбазов

       Членове:           Живко Драганов Желев

                                 Шенол Ахмедов Исмаилов

                                 Бехайдин Юсню Исуф

                                 Йордан Димитров Тодоров

 

  • Постоянна комисия по общинска собственост и комунална дейност (ТСУ, общинска собственост, комунална дейност, законност и обществен ред):

      Председател:     Велизар Маринов Ясенов

      Членове:            Ивелина Йорданова Василева

                                 Ивайло Андреев Каменов

                                 Красимир Великов Симеонов

                                 Сали Шукриев Салиев

                                 Илвенур Ибрахимов Махмудов

                                        Георги Стефанов Големански

 

  • Постоянна комисия по хуманитарни дейности (здравеопазване, образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта):

      Председател:  Пенка Иванова Петкова

      Членове:          Гьокбен Сезгин Айваз

                               Шенол Ахмедов Исмаилов

                               Гюлвер Гюналова Абтулова

                               Милка Михайлова Сенкова

 

  • Постоянна комисия по ЗПКОНПИ:

 

        Председател:      Живко Драганов Желев

Членове:         Гьокбен Сезгин Айваз

                        Ивелина Йорданова Василева

                        Гюлвер Гюналова Абтулова

                              Милка Михайлова Сенкова

Web design & SEO by Zashev