Search

Съобщения

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ,

          Каним Ви да присъствате на първото тържествено заседание на Общински съвет Сливо поле, което ще се проведе на 14 ноември 2023 г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле – гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, етаж 2, при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

          1. Откриване и приветствие от Областния управител към новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

          2. Информация от председателя на Общинската избирателна комисия за резултатите от избора на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

          3. Полагане от общинските съветници на предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвена декларация.

          4. Полагане от кмета на общината и кметовете на кметства предвидената в чл. 38, ал. 4,  във вр. с чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвена декларация.

          5. Откриване на заседанието, което се ръководи от най-възрастния общински съветник.

          6. Изявления от представените в общинския съвет партии и коалиции и приветствия от официални лица.

          7. Приемане на процедурни правила за избиране на председател на общинския съвет с тайно гласуване.

          8.  Провеждане на избор за председател на общинския съвет.

          9. Избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

 

СТЕФАН ГАБРОВСКИ

ВрИД  КМЕТ на Община Сливо поле


Кандидатстване за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” ... публикувано на 14/03/2023 г.

Обръщение към гражданите на община Сливо поле, във връзка с темата за дърва за огрев ... публикувано на 22/07/2022 г.

Съобщение до жителите на община Сливо поле, относно съставяне на списъци с желаещи да закупят дърва за огрев от държавни горски територии ... публикувано на 27/05/2022 г.

Обявен прием на заявления за подпомагане на земеделски производители ... публикуван на 04/02/2021 г. 


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина за времето от 11.06.2024 г. до 12.06.2024 г., във военно формирование 24430 - гр. Троян.

 

Със заповед № РД-101/28.03.2024 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военно формирование 24430 – Троян.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, не по-възрастни от 41 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

 

 

 

Срок за подаване на документи – 08.05.2024 година.

 

 

 

За информация:

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8 – тел. 082/834 817;

- Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

- Интернет сайтове:  - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие  - www.comd.bg

 

 

 

Препратка към обявата:

 

 


О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № РД-143/19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 44 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

 

 

Срок за подаване на документи – 09.05.2024 година.

 

 

 

За информация:

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8 – тел. 082/834 817;

- Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

- Интернет сайтове:  - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

 - на Централно военно окръжие  - www.comd.bg

Препратка към обявата:
 

 


О Б Я В А за открита процедура по прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв ... 14/03/2023 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина ... публикувана на 28/02/2023 г

ОБЯВА Военно окръжие I степен – Русе информира, че със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за служба в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс ... 08/04/2022 г.

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА СА ОБЯВЕНИ 274 МЕСТА ЗА КУРСАНТИ ... 08/04/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ в гарнизон Пловдив ... 16/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г. в Националната гвардейска част /НГЧ/ – гр. София ... 16/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина ... 16/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина ... 16/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ в гарнизон София ... 16/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ в гарнизон Пловдив ... 16/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина ... 16/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина ... 16/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина ... 02/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина ... 02/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ в гарнизон София ... 02/03/2022 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ в гарнизон Пловдив ... 02/03/2022 г.

О Б Я В А Министерството на отбраната на Република България обявява 200 (двеста) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски ... 17/02/2022 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина ... 05/02/2021 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина ... 05/02/2021 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София ... 22/01/2021 г.

 

Министерството на отбраната на Република България обявява 18 свободни длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, определени за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс. ... 03/11/2020 г.

О Б Я В А Министерството на отбраната на Република България обявява 216 свободни войнишки длъжности във Военновъздушни сили, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документи – 30.10.2020 година ... 20/10/2020 г.

О Б Я В А Министерството на отбраната на Република България обявява 2 свободни офицерски длъжности във Военно-географски център - Троян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документи – 13.11.2020 година ... 20/10/2020 г.

О Б Я В А Министерството на отбраната на Република България обявява 160 свободни длъжности във военни формирования от Сухопътни войски, определени за приемане на военна служба на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи – 03.11.2020 година ... 20/10/2020 г.

ОБЯВА Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 (сто шейсет и седем) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите ... 02/09/2020 г.

О Б Я В А Министерството на отбраната на Република България обявява 171 свободни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния (платен) резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс ... 08/06/2020 г.

О Б Я В А Министерството на отбраната на Република България обявява 198 свободни войнишки длъжности във военни формирования на сухопътни войски ... 04/09/2019 г.

О Б Я В А Министерството на отбраната на Република България обявява 60 свободни длъжности в Националната гвардейска част – гр. София ... 14/08/2019 г.

О Б Я В А Министерството на отбраната на Република България обявява 222 свободни длъжности във военни формирования ... 11/04/2019 г.

О Б Я В А Със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявявани 100 матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане с конкурс на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина ... 19/03/2019 г.

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани отслужили военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г. ... 06/03/2019 г.

КУРС  ”НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”   О  Б  Я  В  А   за набиране на български граждани без военна подготовка, които отговарят на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаят да получат начална военна подготовка през 2019 г. ... 19/01/2019 г.

КУРС  ”СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”   О  Б  Я  В  А   за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г. ... 19/01/2019 г.

Министерството на отбраната на Република България обявява 424 свободни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, или изпълнявали военна служба ... 16/05/2018 г.

БЕЗПЛАТЕН КУРС ПО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ... 22/01/2018 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в    68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив ... 28/11/2017 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина ... 31/08/2017

Oбявени 50 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 - гр. София ... 16/08/2017 г.

Обява за прием на военна служба ... 23/02/2017

Обява за прием на военна служба ... 20/02/2017
ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина ... 30/11/2016
О Б Я В А Министерство на отбраната обяви каталог на Курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 година.
ОБЯВА Министерството на отбраната на Република България обявява 209 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния / платен/ резерв на лица със средно или висше образование.
 
Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 297/04.06.2016 г. относно обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
 
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили", 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон
 
Обява за провеждане на конкурс за вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 1: Списък на вакантните длъжности за войници от военно формирование 28860 - Горна Малина, за заемане след конкурс

Приложение № 2: Списък на вакантните длъжности за войници от военно формирование 48960 - София, за заемане след конкурс

Приложение № 3: Норматив № 1 за изпълнение на коремни преси за 1 минута

Приложение № 4: Сравнителна таблица за приравняване нивото на владеене на английски език към STANAG 6001

 
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, на 07.06.2016 г., 08.06.2016 г. и 09.06.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
 
Заповед на министъра на отбраната № ОХ -129 от 17.02.2016 г. относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 г. ... 14/03/2016
 
Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 година ... 14/03/2016
 
Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 90/01.02.2016 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски" и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров" , студенти, обучаващи се във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация „Офицер от резерва" и стипендианти за учебната 2016/2017 година. ... 14/03/2016

 

За контакти:

Офис за водене на военен отчет - община Сливо поле, ул."Христо Ботев" № 8, ет.2

тел. 08131 2215 или  0888 76 22 74 старши експерт Цветомир Маринов


                                                                                                                                   
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите ... 01/12/2015
Уведомление за инвестиционно намерение ... 31/08/2015
Заповед за определяне границите на районите, вида на извършваните услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на сметоизвозването на община Сливо поле за 2015 година ... 23.10.2014
Web design & SEO by Zashev