Search

Отчети


Месечни


Януари ... 10/02/2017 г. 

Февруари ... 10/03/2017 г.  

Март ... 12/04/2017 г.

Април ... 11/05/2017 г.

Май ... 11/06/2017 г.

Юни ... 11/07/2017 г.

Юли ... 09/08/2017 г.

Август ... 07/09/2017 г.

Септември ...  09/10/2017

Октомври ...  13/11/2017

Ноември ...  20/12/2017​

Декември ... 11/01/2018​​


Тримесечни 


Първо тримесeчие ... 24/04/2017 г.

Второ тримесeчие ... 21/07/2017 г.

Трето тримесечие ... 09/10/2017

Четвърто тримесечие ... 19/02/2018 г.


 

Годишни


Годишен отчет за 2017 година ... 19/02/2018 г.

 За 2018 година
 


Месечни


Януари ... 19/02/2018 г.

Февруари ... 13/03/2018 г.

Март ... 16/04/2018 г.

Април ... 09/05/2018 г. 

Май ... 07/06/2018 г.

Юни ... 11/07/2018 г.​

Юли ... 16/08/2018 г.

Август ... 10/09/2018

Септември ... 16/10/2018 г.

Октомври ... 16/11/2018 г.

Ноември ... 20/12/2018 г.

Декември ... 18/01/2019 г.

Тримесечни 


Първо тримесeчие ... 19/04/2018 г.

Второ тримесечие ... 20/07/2018 г.

Трето тримесечие ... 25/10/2018 г.

Четвърто тримесечие ... 25/03/2019 г.


ГФО


ГФО за 2018 г. ... 29/10/2019 г.


Публично обсъждане на Бюджет 2018 ... 15/05/2019 г.​За 2019 година

 


Месечни


Януари ... 19/02/2019 г.

Февруари ... 14/03/2019 г.

Март ... 18/04/2019 г.

Април ... 15/05/2019 г.

Май ... 12/06/2019 г.

Юни ... 17/07/2019 г.

Юли ... 08/08/2019 г.

Август ... 17/09/2019 г.

Септември ... 25/10/2019 г.

Октомври ... 07/11/2019 г.

Ноември ... 20/12/2019 г.

Декември ... 28/01/2020 г.


Тримесечни 


Първо тримесeчие ... 18/04/2019 г.
Второ тримесечие ... 24/07/2019 г.
Трето тримесечие ... 25/10/2019 г.
Четвърто тримесечие ... 21/02/2020 г.

Годишен

Годишен отчет за 2019 година ... публикуван на 20/10/2020 г.


За 2020 година


Януари ... 21/02/2020 г.

Февруари ... 13/03/2020 г.

Март ... 16/04/2020 г.

Април ... 08/05/2020 г.

Май ... 09/06/2020 г.

Юни ... 29/07/2020 г.

Юли ... 14/08/2020 г.

Август ... 14/09/2020 г.

Септември ... 27/10/2020 г.

Октомври ... 16/11/2020 г.

Ноември ... 11/12/2020 г.

Декември ... 14/01/2021 г.

Тримесечни 


Първо тримесeчие ... 08/05/2020 г.

Второ тримесечие ... 29/07/2020 г.

Трето тримесечие ... 27/10/2020 г.

Четвърто тримесeчие ... 12/03/2021 г.

ГФО


Публично обсъждане на отчети за 2020 г. ... публикувани на 10/09/2021 г.


За 2021 година
 


Януари ... 18/02/2021 г.

Февруари ... 12/03/2021 г.

Март ... 21/04/2021 г.

Април ... 17/05/2021 г.

Май ... 11/06/2021 г.

Юни ... 21/07/2021 г.

Юли ... 10/08/2021 г.

Август ... 13/09/2021 г.​

Септември ... 28/10/2021 г.

Октомври  ... 18/11/2021 г.

Ноември ... 21/12/2021 г.

Декември ... 25/01/2022 г.


Тримесечни 


Първо тримесeчие ... 21/04/2021 г.

Второ тримесечие ... 21/07/2021 г.

Трето тримесечие ... 28/10/2021 г.

Четвърто тримесечие ... 28/02/2022 г.


За 2022 година


Януари ... 21/02/2022 г.

Февруари ... 24/03/2022 г.

Март ... 21/04/2022 г.

Април ... 17/05/2022 г.

Май ... 13/06/2022 г.

Юни ... 25/07/2022 г.

Юли ... 18/08/2022 г.

Август ... 16/09/2022 г.

Септември ... 26/10/2022 г.

Октомври ... 14/11/2022 г.

Ноември ... 12/12/2022 г.

Декември ... 30/01/2023 г.


Тримесечни 


Първо тримесечие ... 21/04/2022 г.

Второ тримесечие ... 25/07/2022 г.

Трето тримесечие ... 26/10/2022 г.

Четвърто тримесечие ... 27/02/2023 г.


Публично обсъждане на отчета на Община Сливо поле за 2021 г. ... публикувано на 14/09/2022 г.

Одитен доклад за 2022 година ... публикуван на 30/12/2023 г.​


За 2023 година


Януари ... 21/02/23 г.

Февруари  ... 14/03/2023 г.

Март ... 25/04/2023 г.

Април ... 25/05/2023 г.

Май ... 16/06/2023 г.

Юни ... 26/07/2023 г.

Юли ... 31/08/2023 г.

Август ... 18/09/2023 г.

Септември ... 27/10/2023 г.

Октомври ... 10/11/2023 г.

Ноември ... 11/12/2023 г.

Декември ... 22/02/2024 г.


Тримесечни 


Първо тримесечие ... 25/04/2023 г.

Второ тримесечие ... 26/07/2023 г.

Трето тримесечие ... 27/10/2023 г.

Четвърто тримесечие ... 22/02/2024 г.


Публично обсъждане на отчета на Община Сливо поле за 2022 г. ... публикувано 12/07/2023 г.


За 2024 година


 Януари ... 22/02/2024 г.

Февруари ... 28/03/2024 г.

Март ... 29/04/2024 г.

Април ... 15/05/2024 г.


Тримесечни 


Първо тримесечие ... 29/04/2024 г.

Web design & SEO by Zashev