Search

Избори за членове на Европейския парламент 2019 г.


Разяснителна кампания за избори на членове на Европейския парламент от Република България 26.05.2019 г.


Заповед за образуване на избирателни секции в Община Сливо поле за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ... 04/04/2019 г

Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Сливо поле за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ... 09/04/2019 г.

Избирателен списък за публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ... 11/04/2019 г. 

Провеждане на консултация за съставяне на секционни избирателни комисии /СИК/, във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България  на 26 май 2019 г.  ... 11/04/2019 г.​

Съобщение до заинтересованите граждани относно- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия , Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета,Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му в СИК ... 16/04/2019 г.

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Сливо поле за провеждане предизборна кампания за изборите на членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. ... 08/05/2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ... 14/05/2019 г.

Съобщение на МВР ... 20/05/2019 г.

Web design & SEO by Zashev