Search

"Рехабилитация на съществуващата улична мрежа в населените места на община Сливо поле, подновяване на хоризонтална маркировка по общинска пътна и улична мрежа и постоянна организация и безопасност на движението-център с. Ряхово"

Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 19.05.2020 |08:59:30
Номер: 2020-005

Обява за събиране на оферти ID 9098824

Обява за събиране на оферти ... 19/05/2020 г.
pdf / 3.1 MB Качен на: 19.05.2020 |09:01:37
Техническа спецификация ... 19/05/2020 г.
docx / 104.11 KB Качен на: 19.05.2020 |09:02:23
Проект на договор и образци на документи ... 19/05/2020 г.
rar / 167.97 KB Качен на: 19.05.2020 |09:02:54
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти ... 29/05/2020 г.
pdf / 150.86 KB Качен на: 29.05.2020 |16:53:15
Утвърден протокол от работата на комисията ... 02/06/2020 г.
pdf / 480.43 KB Качен на: 02.06.2020 |14:32:37
Договор с приложения ... 13/07/2020 г.
rar / 17.62 MB Качен на: 13.07.2020 |15:21:43
Web design & SEO by Zashev