Search

„Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти на територията на община Сливо поле за МИГ „Тутракан Сливо поле“, по пет обособени позиции“

Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 12.06.2020 |14:25:34
Номер: 2020-008

Обособена позиция № 1: „Проектиране за обновяване и облагородяване на гробищни паркове на територията на община Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“;
Обособена позиция № 2: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда- „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“;
Обособена позиция № 3: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за реконструкция и ремонт на прилежащо дворно пространство на ОУ „Иван Вазов“, с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, за МИГ „Тутракан Сливо поле“;
Обособена позиция № 4: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за основен ремонт на съществуваща сграда към стадион в с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“;
Обособена позиция № 5: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“;

Обява за събиране на оферти ID 9099697

Обява за събиране на оферти ... 12/06/2020 г.
pdf / 2.07 MB Качен на: 12.06.2020 |14:26:55
Технически спецификации ... 12/06/2020 г.
rar / 241.6 KB Качен на: 12.06.2020 |14:27:22
Образци на документи ... 12/06/2020 г.
rar / 613.38 KB Качен на: 12.06.2020 |14:27:49
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти ... 12/06/2020 г.
pdf / 140.81 KB Качен на: 22.06.2020 |18:00:42
Утвърден протокол от работата на комисията ... 08/07/2020 г.
pdf / 651.72 KB Качен на: 08.07.2020 |10:02:26
Договори с приложения по всички ОП ... 10/08/2020 г.
rar / 9.88 MB Качен на: 10.08.2020 |13:02:44
Web design & SEO by Zashev