Search

Работа на комисиите


2024 г.


Покани и дневен ред за:
1. Заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 22.04.2024г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле;
2. Заседание на Постоянната комисия по Финанси и Икономическо Развитие на 22.04.2024г. (понеделник) от 14:30часа в заседателната зала на Община Сливо поле;
3. Заседание на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности на 22.04.2024г.(понеделник) от 14.50часа  в заседателната зала на Община Сливо поле;

Материали ... публикувани на 18/04/2024 г.


Покани и дневен ред за:
1. Заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 25.03.2024г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле;
2. Съвместно заседание на Постоянната комисия по Финанси и Икономическо Развитие и Постоянната комисия по Хуманитарни дейности на 25.03.2024 г. (понеделник) от 14:30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле .

Материали ... публикувани на 20/03/2024 г.


Покани и дневен ред за:
1. Заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.02.2024г. (понеделник) от 13.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле;
2. Заседание на Постоянната комисия по Финанси и Икономическо Развитие на 26.02.2024г. (понеделник) от 14:00часа в заседателната зала на Община Сливо поле;
3. Заседание на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности на 26.02.2024г.(понеделник) от 14.30часа в заседателната зала на Община Сливо поле.

Материали ... публикувани на 21/02/2024 г.


Покана и дневен ред за съвместно заседание на Постоянната комисия по Общинска собственост, екология и комунална дейност, Постоянната комисия по Финанси и Икономическо Развитие и Постоянната комисия по Хуманитарни дейности на 15.02.2024 г. (четвъртък) от 14:00 часа ... публикувани на 12/02/2024 г.

Материали ... публикувани на 12/02/2024 г.


 

Web design & SEO by Zashev