Search

Съобщения/Спечелили/Класирани

 

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 19.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 05.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 07.11.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 12.10.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.09.2017 г.

Заповед за определяне на класираните на първо място участници в проведения публичения търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, проведен на 29.09.2017  г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 27.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 26.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 05.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 28.08.2017 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина ... 31/08/2017

Oбявени 50 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 - гр. София ... 16/08/2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 06.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите конкурса, проведен на 05.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 19.06.2017 г.​

Заповед за определяне на спечелилите конкурса, проведен на 16.06.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 13.04.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 21.03.2017 г.

Заповед за обявяване на спечелил процедурата ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на маркирана стояща дървесина на корен ... 02/03/2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.02.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.02.2017 г.

Обява за прием на военна служба ... 23/02/2017

Обява за прием на военна служба ... 20/02/2017

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.12.2016 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 22.12.2016 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина ... 30/11/2016

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 21.11.2016 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 11.11.2016 г.

О Б Я В А Министерство на отбраната обяви каталог на Курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 година.
ОБЯВА Министерството на отбраната на Република България обявява 209 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния / платен/ резерв на лица със средно или висше образование.
  Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 297/04.06.2016 г. относно обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили", 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон
  Обява за провеждане на конкурс за вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 1: Списък на вакантните длъжности за войници от военно формирование 28860 - Горна Малина, за заемане след конкурс

Приложение № 2: Списък на вакантните длъжности за войници от военно формирование 48960 - София, за заемане след конкурс

Приложение № 3: Норматив № 1 за изпълнение на коремни преси за 1 минута

Приложение № 4: Сравнителна таблица за приравняване нивото на владеене на английски език към STANAG 6001

  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, на 07.06.2016 г., 08.06.2016 г. и 09.06.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
  Заповед на министъра на отбраната № ОХ -129 от 17.02.2016 г. относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 г. ... 14/03/2016
  Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 година ... 14/03/2016 
  Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 90/01.02.2016 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски" и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров" , студенти, обучаващи се във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация „Офицер от резерва" и стипендианти за учебната 2016/2017 година. ... 14/03/2016
 
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите ... 01/12/2015
Уведомление за инвестиционно намерение ... 31/08/2015
Заповед за определяне границите на районите, вида на извършваните услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на сметоизвозването на община Сливо поле за 2015 година ... 23.10.2014
Web design & SEO by Zashev