Search

"Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX - 1027, ... "


"Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX - 1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле”


Покана до заинтересованите лица ... 25/02/2019 г.

Техническа спецификация с приложения ... 25/02/2019 г.

Образци на документи ... 25/02/2019 г.

Утвърден протокол от работата на комисията ... 06/03/2019 г.

Web design & SEO by Zashev