Search

Ряхово

Вътрешни правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в Кметство село Ряхово, Община Сливо поле и контрол по изпълнението им

 


13.01.2015 г.   

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

 

" ДОСТАВКА на храни и  хранителни продукти през  периода февруари 2015 година – февруари 2016 година включително, за нуждите на Домашен социален патронаж – село Ряхово, община  Сливо поле и за нуждите на  Целодневна  детска градина -филиал село Ряхово община  Сливо поле"

 

Със следните обособени позиции:

 

I.  ДОСТАВКА на храни и  хранителни продукти през  периода февруари 2015 година – февруари 2016 година включително, за нуждите на Домашен социален патронаж/ДСП/ – село Ряхово, община  Сливо поле

 

II. ДОСТАВКА на храни и  хранителни продукти през  периода февруари 2015 година – февруари 2016 година включително, за нуждите на  Целодневна  детска градина/ЦДГ/ - филиал село Ряхово община  Сливо поле.

 

 

Линк към Публична покана ID 9037954

Приложения към публичната покана

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Протокол на комисията от 27.01.2015 год. ... 28/01/2015

Договор ... 03/02/2015

 


                                     

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г.-ДСП ... 06/03/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г.-ЦДГ ... 06/03/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г.-ЦДГ ... 07/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г.-ДСП ... 07/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г.-ЦДГ ... 05/05/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г.-ДСП ... 05/05/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г.-ЦДГ ... 03/06/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г.-ДСП ... 03/06/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.-ЦДГ ... 07/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.-ДСП ... 07/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли 2015 г.-ДСП ... 10/08/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли 2015 г.-ЦДГ ... 10/08/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2015 г.-ЦДГ ... 02/09/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2015 г.-ДСП ... 02/09/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г.-ЦДГ ... 06/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г.-ДСП ... 06/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г.-ЦДГ ... 04/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г.-ДСП ... 04/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г.-ДСП ... 09/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г.-ЦДГ ... 09/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г.-ДСП ... 08/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г.-ЦДГ ... 08/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г.-ДСП ... 09/03/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г.-ЦДГ ... 09/03/2016

Web design & SEO by Zashev