Search

Училища

УЧИЛИЩА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

 


На територията на общината функционират 3 училища, от които едно СОУ и 2 ОУ

СОУ "Св.Паисий Хилендарски"- гр.Сливо поле
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Ряхово
ОУ "Иван Вазов" - с.Голямо Враново
 

 


 

Формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2016 година

 


 

Заповед за утвърждаване формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2016 година ... 25/02/2016

СПРАВКА за разпределяне на средствата, получени от ПРБК, от единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2016 година ... 25/02/2016

СПРАВКА за за разпределяне на средствата, получени от ПРБК, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2016 година, при спазване и формулата ... 25/02/2016

 


 

Формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2015 година

 


 

Заповед за утвърждаване формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2015 година ... 16/02/201

СПРАВКА за разпределяне на средствата, получени от ПРБК, от единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2015 година ... 16/02/2015

СПРАВКА за за разпределяне на средствата, получени от ПРБК, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2015 година, при спазване и формулата ... 16/02/2015

Web design & SEO by Zashev