Search

Община Сливо поле

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 19/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 19/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 19/12/2019 г

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изработване на офортна преса“ ... 19/12/2019 г.​

Покана за организиране и провеждане на „Рибен фест в с.Бръшлен и Международен пленер по графика“ ... 21/01/2020 г. 

Решение за определяне на стойността на разходите по проведените пазарни консултации от Община Сливо поле ... 05/02/2020 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изработване на офортна преса“ ... 04/03/2020 г.​

Покана за дизайн и печат на плакат... 27/07/2022 г.

Покана за доставка на 2 броя казани... 27/07/2022 г.

Покана за изработка на филм (клип)... 27/07/2022 г.

Покана за организиране и провеждане на Рибен фест и пленер по графика ... 27/07/2022 г.

Покана за отчитане на проектно предложение в ИСУН 2020 ... 27/07/2022 г.

Web design & SEO by Zashev