Search

Народно читалище „Братство 1906“ с. Бръшлен

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 19/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 19/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 19/12/2019 г

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на интерактивна маса 32“ дисплей с вградено управление чрез допир (Touch Screen) “ ... 19/12/2019 г.​​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Проучване, изследване и събиране на информация относно биоразнообразието и билките на територията ЗМ “Калимок-Бръшлен“, попадаща в обхвата на Натура 2000, и предоставяне на консултански услуги за работа и експлоатация на интерактивна дъска“ ... 21/01/2020 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Организиране на групи  от младежи, свързани с опазването на ЗМ „Калимок – Бръшлен”; Организиране на  мероприятия за промотиране опазването на природните  места по Натура 2000” ... 21/01/2020 г.

Решение за определяне на стойността на разходите по проведените пазарни консултации от Народно читалище „Братство 1906“ с. Бръшлен ... 05/02/2020 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 10/02/2023 г.​​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 10/02/2023 г.​​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 10/02/2023 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на интерактивна маса 32“ дисплей с вградено управление чрез допир (Touch Screen) “ ... 10/02/2023 г.​​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Проучване, изследване и събиране на информация относно биоразнообразието и билките на територията ЗМ “Калимок-Бръшлен“, попадаща в обхвата на Натура 2000, и предоставяне на консултански услуги за работа и експлоатация на интерактивна дъска“ ... 10/02/2023 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Организиране на групи  от младежи, свързани с опазването на ЗМ „Калимок – Бръшлен”; Организиране на  мероприятия за промотиране опазването на природните  места по Натура 2000” ... 10/02/2023 г.​

Web design & SEO by Zashev