Search

Народно читалище „Христо Ботев 1926“ с. Черешово

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Oрганизиране на обичаи Дядовден и Бабинден” ... 21/01/2020 г.​

Решение за определяне на стойността на разходите по проведените пазарни консултации от Народно читалище „Христо Ботев 1926“ с. Черешово ... 05/02/2020 г.​

Покана за доставка и печат на печатни материали ... 26/09/2022 г.

Покана за доставка на оборудване ... 26/09/2022 г.

Покана за изработка на 2 броя филм клип ... 26/09/2022 г.

Покана за организиране на събития ... 26/09/2022 г.

Покана за предоставяне на консултантски услуги ... 26/09/2022 г.

Web design & SEO by Zashev