Search

Народно читалище „ Никола Йонков Вапцаров 1927“ с. Бабово

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 17/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Доставка на казан за греене на ракия, окомплектован с газов котлон и газова бутилка“ ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Организиране на Фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“ с.Бабово" ... 21/01/2020 г.

Решение за определяне на стойността на разходите по проведените пазарни консултации от Народно читалище „ Никола Йонков Вапцаров 1927“ с. Бабово ... 05/02/2020 г.

Покана до заинтересованите лица за изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 26/10/2022 г.

Покана до заинтересованите лица за предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта ... 26/10/2022 г.

Покана до заинтересованите лица за дизайн и печат на печатни материали ... 26/10/2022 г.

Покана до заинтересованите лица за доставка на казан за греене на ракия, окомплектован с газов котлон и газова бутилка ... 26/10/2022 г.

Покана до заинтересованите лица за организиране на Фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“ с.Бабово ... 26/10/2022 г.

 

 

Web design & SEO by Zashev