Search

Народно читалище „ Познай себе си 1911“ с. Ряхово

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на интерактивна маса 32“ дисплей с вградено управление чрез допир (Touch Screen) “ ... 17/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Услуга по извършване на празнични илюминации.“ ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Организиране на Нептунова вечер в с. Ряхово” ... 21/01/2020 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Проучване, изследване и събиране на информация относно биоразнообразието и билките на територията ЗМ “Калимок-Бръшлен“, попадаща в обхвата на Натура 2000, и предоставяне на консултански услуги за работа и експлоатация на интерактивна дъска“ ... 21/01/2020 г.

Решение за определяне на стойността на разходите по проведените пазарни консултации от Народно читалище „ Познай себе си 1911“ с. Ряхово ... 05/02/2020 г.​

Покана за доставка свързана с дизайн и печат плакат... 18/07/2022 г.

Покана за закупуване, доставка и монтаж - интерактивна маса... 18/07/2022 г.

Покана за избор на изпълнител - еколог... 18/07/2022 г.

Покана за изработка на аудио-визуално произведение ... 18/07/2022 г.

Покана за извършване на услуга, свързана с отчитане и верификация на дейности по проект ... 18/07/2022 г.

Покана за организиране на Нептунова вечер... 18/07/2022 г.

Покана за услуга - празнични илюминации ... 18/07/2022 г.

Web design & SEO by Zashev