Search

Народно читалище „Христо Ботев“ гр. Сливо поле

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 19/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 19/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 19/12/2019 г​.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Проучване и организиране на възстановка на празник „Гергьовден на етносите”  ... 21/01/2020 г.

Решение за определяне на стойността на разходите по проведените пазарни консултации от Народно читалище „Христо Ботев“ гр. Сливо поле ... 05/02/2020 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 04/03/2020 г.​

Избор на доставчик на консултантска услуга, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение ... 21/09/2021 г.

Изработка на аудио-визуално произведение (филм/клип) ... 21/09/2021 г.

Консултантска услуга с предмет: Отчитане и верификация на Административен договор № BG06RDNP001-19.141-0016-C01/13.01.2021/2021 г. ... 21/09/2021 г.

Доставка на оборудване - музикални инструменти и фотоапарат ... 21/09/2021 г.

Избор на доставчик на плакат с размер А3 и каталог с размер А5 ... 21/09/2021 г.

Избор на изпълнител за популяризиране богатството на местното културно-историческо наследство посредством възстановка на празник "Гергьовден на етносите" в гр. Сливо поле ... 21/09/2021 г.

Web design & SEO by Zashev