Search

Народно читалище „Иван Вазов 1927“ с.Кошарна

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 19/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 19/12/2019 г.​​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 19/12/2019 г

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изработка на уеб портал посветен на културно-историческото и природно богатство в Община Сливо поле“ ... 19/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Организиране празник на баклавата” ... 21/01/2020 г.​

Решение за определяне на стойността на разходите по проведените пазарни консултации от Народно читалище „Иван Вазов 1927“ с.Кошарна ... 05/02/2020 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Организиране празник на баклавата” ... 03/03/2020 г.​

Покана до заинтересованите лица за доставка на оборудване – преносима аудио система и фотоапарат в изпълнение на Проект № BG06RDNP001-19.141-0013 ... 16/02/2022 г.​

Покана до заинтересованите лица за извършване на услуга, свързана с отчитане и верификация на дейностите по проект № BG06RDNP001-19.141-0013 ... 16/02/2022 г.

Покана за изработка и доставка на плакат формат А3 – 39 броя по проект № BG06RDNP001-19.141-0013 ... 16/02/2022 г.​

Покана до заинтересованите лица за организиране на Празник на баклавата в с. Кошарна по проект № BG06RDNP001-19.141-0013 ... 16/02/2022 г.

Покана до заинтересованите лица за изработка на уеб портал за културно-историческото и природно богатство в Община Сливо поле по проект № BG06RDNP001-19.141-0013 ... 16/02/2022 г.

Покана до заинтересованите лица за изработка на аудио-визуално произведение по проект № BG06RDNP001-19.141-0013 ... 16/02/2022 г.

Web design & SEO by Zashev