Search

Народно читалище „Христо Ботев 1928“ с. Малко Враново

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Организиране на проучване и възстановка на обичаи „Булчин кравай“ и „Лазаровден” ... 21/01/2020 г.

Решение за определяне на стойността на разходите по проведените пазарни консултации от Народно читалище „Христо Ботев 1928“ с. Малко Враново ... 05/02/2020 г.

Покана за доставка на оборудване ... 26/09/2022 г.

Покана за изпработка на филм (клип) ... 26/09/2022 г. 

Покана за представяне на оферти за консултантски услуги ... 26/09/2022 г.

Покана за представяне на оферти за организиране на събитие ... 26/09/2022 г.

Понана за представяне на оферти за дизайн и печат на плакат ... 26/09/2022 г.

 

Web design & SEO by Zashev